#

Bảo hiểm xe máy PVI

Nhóm sản phẩm Bảo hiểm xe

Nhà cung cấp Bảo hiểm PVI

Bảo hiểm xe máy bắt buộc hay bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) xe máy là loại bảo hiểm mà chủ phương tiện bắt buộc phải mua theo quy định của pháp luật. Khi tham gia giao thông, nếu không may chủ xe máy gây tai nạn thì bảo hiểm sẽ đứng ra khắc phục hậu quả, chi trả bồi thường cho nạn nhân. Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm xe máy là cần thiết, giúp mọi người cùng chia sẻ gánh nặng về những thiệt hại của tai nạn giao thông. Để tự tin ra đường mà không lo bị phạt vì không có bảo hiểm, bạn phải mua tối thiểu là “Gói bắt buộc”. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn thêm Gói tiêu chuẩn/nâng cao để mở rộng quyền lợi cho lái xe và người ngồi trên xe máy của mình với mức phí tăng thêm chỉ từ 20.000 đồng.

Xem chi tiết
Thông tin quyền lợi

Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng đối với người thứ ba hoặc hành khách trên xe do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra. Bên thứ ba là người không có liên quan với xe tham gia bảo hiểm.

Thiệt hại về tài sản của người thứ ba do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra

Lái xe, người ngồi trên xe được bảo hiểm gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể

Gói bắt buộc
Gói tiêu chuẩn
Gói nâng cao
Gói bắt buộc
Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng đối với người thứ ba hoặc hành khách trên xe do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra. Bên thứ ba là người không có liên quan với xe tham gia bảo hiểm.

Tối đa 150 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại về tài sản của người thứ ba do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra

Tối đa 50 triệu đồng/vụ

Lái xe, người ngồi trên xe được bảo hiểm gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể

Không bao gồm

Gói tiêu chuẩn
Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng đối với người thứ ba hoặc hành khách trên xe do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra. Bên thứ ba là người không có liên quan với xe tham gia bảo hiểm.

Tối đa 150 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại về tài sản của người thứ ba do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra

Tối đa 50 triệu đồng/vụ

Lái xe, người ngồi trên xe được bảo hiểm gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể

Tối đa 10 triệu đồng/người/vụ

Gói nâng cao
Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng đối với người thứ ba hoặc hành khách trên xe do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra. Bên thứ ba là người không có liên quan với xe tham gia bảo hiểm.

Tối đa 150 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại về tài sản của người thứ ba do xe được bảo hiểm tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam gây ra

Tối đa 50 triệu đồng/vụ

Lái xe, người ngồi trên xe được bảo hiểm gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể

Tối đa 50 triệu đồng/người/vụ

Thành tiền

Mô tả chi tiết


Phí bảo hiểm

Đăng ký