#

Bảo hiểm An Tâm Toàn Diện

Nhóm sản phẩm Bảo hiểm tai nạn

Nhà cung cấp Bảo hiểm PVI

Rủi ro về tai nạn luôn tiềm ẩn xung quanh cuộc sống từ tai nạn giao thông đến tai nạn nghề nghiệp. Bảo hiểm An Tâm Toàn Diện là điểm tựa tài chính vững vàng, giúp bảo vệ người tham gia trước các gánh nặng tài chính do các rủi ro liên quan tới tai nạn. Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, giúp người tham gia có thể tự do lựa chọn gói bảo hiểm ưng ý, vừa đảm bảo nhu cầu bảo vệ, vừa phù hợp với tình hình thu nhập của mình.

Xem chi tiết
Thông tin quyền lợi

Tử vong do tai nạn trên các phương tiện vận chuyển công cộng

Tử vong do tai nạn khác

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Trợ cấp y tế, trường hợp không phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

Trợ cấp y tế, trường hợp có phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

Hỗ trợ giáo dục cho con của người được bảo hiểm dưới 18 tuổi

Gói cơ bản
Gói tiêu chuẩn
Gói nâng cao
Gói cơ bản
Tử vong do tai nạn trên các phương tiện vận chuyển công cộng

40 triệu đồng

Tử vong do tai nạn khác

20 triệu đồng

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

20 triệu đồng

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Tỷ lệ thương tật *20 triệu đồng

Trợ cấp y tế, trường hợp không phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

Không áp dụng

Trợ cấp y tế, trường hợp có phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

Không áp dụng

Hỗ trợ giáo dục cho con của người được bảo hiểm dưới 18 tuổi

Không áp dụng

Gói tiêu chuẩn
Tử vong do tai nạn trên các phương tiện vận chuyển công cộng

100 triệu đồng

Tử vong do tai nạn khác

50 triệu đồng

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

50 triệu đồng

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Tỷ lệ thương tật *50 triệu đồng

Trợ cấp y tế, trường hợp không phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

125.000 đồng/ngày

Trợ cấp y tế, trường hợp có phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

250.000 đồng/ngày

Hỗ trợ giáo dục cho con của người được bảo hiểm dưới 18 tuổi

Không áp dụng

Gói nâng cao
Tử vong do tai nạn trên các phương tiện vận chuyển công cộng

200 triệu đồng

Tử vong do tai nạn khác

100 triệu đồng

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

100 triệu đồng

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Tỷ lệ thương tật *100 triệu đồng

Trợ cấp y tế, trường hợp không phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

250.000 đồng/ngày

Trợ cấp y tế, trường hợp có phẫu thuật (Tối đa 180 ngày/năm)

500.000 đồng/ngày

Hỗ trợ giáo dục cho con của người được bảo hiểm dưới 18 tuổi

5 triệu đồng

Thành tiền

Mô tả chi tiết


Phí bảo hiểm

Đăng ký