#

Bảo hiểm Viện Phí Toàn Diện

Nhóm sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe

Nhà cung cấp Bảo hiểm PVI

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Nếu không có sức khỏe thì không thể làm việc, chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, bảo hiểm Viện Phí Toàn Diện ra đời để đem đến giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho bạn và những người thân yêu. Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, giúp người tham gia có thể tự do lựa chọn gói bảo hiểm theo nhu cầu và khả năng tài chính. Phí chỉ từ 36.000đồng/tháng, quyền lợi lên đến 57 triệu đồng.

Xem chi tiết
Thông tin quyền lợi

Tổng số tiền bảo hiểm/năm

Hỗ trợ viện phí do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 20 ngày/đợt nằm viện và tối đa 60 ngày/năm

Hỗ trợ phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 2 lần/năm

Tử vong trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn

Hỗ trợ mai táng

Gói cơ bản
Gói tiêu chuẩn
Gói nâng cao
Gói cơ bản
Tổng số tiền bảo hiểm/năm

19 triệu đồng

Hỗ trợ viện phí do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 20 ngày/đợt nằm viện và tối đa 60 ngày/năm

100.000 đồng/ngày

Hỗ trợ phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 2 lần/năm

1 triệu đồng/lần

Tử vong trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn

10 triệu đồng

Hỗ trợ mai táng

1 triệu đồng

Gói tiêu chuẩn
Tổng số tiền bảo hiểm/năm

38 triệu đồng

Hỗ trợ viện phí do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 20 ngày/đợt nằm viện và tối đa 60 ngày/năm

200.000 đồng/ngày

Hỗ trợ phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 2 lần/năm

2 triệu đồng/lần

Tử vong trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn

20 triệu đồng

Hỗ trợ mai táng

2 triệu đồng

Gói nâng cao
Tổng số tiền bảo hiểm/năm

57 triệu đồng

Hỗ trợ viện phí do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 20 ngày/đợt nằm viện và tối đa 60 ngày/năm

300.000 đồng/ngày

Hỗ trợ phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Tối đa 2 lần/năm

3 triệu đồng/lần

Tử vong trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn

30 triệu đồng

Hỗ trợ mai táng

3 triệu đồng

Thành tiền

Mô tả chi tiết


Phí bảo hiểm

Đăng ký