#

Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

Nhóm sản phẩm Bảo hiểm tai nạn

Nhà cung cấp Bảo hiểm PVI

Tai nạn về điện luôn tiềm ẩn xung quanh cuộc sống sinh hoạt, làm việc của con người và đến từ các nguyên nhân chủ quan như bất cẩn trong quá trình sử dụng điện hoặc các nguyên nhân khách quan như thiết bị điện chập cháy, bị dò điện. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 7.000 vụ tai nạn điện và hơn 250 người thiệt mạng vì tai nạn điện. Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện của PVI sẽ mang đến giải pháp cho toàn bộ gia đình của bạn. Chỉ cần 1 người mua, các thành viên gia đình còn lại đều được bảo vệ. Phí chỉ từ 28.000đ/năm, quyền lợi lên tới 40 triệu đồng/người.

Xem chi tiết
Thông tin quyền lợi

Thương tật thân thể tạm thời do dòng điện gây ra. Chi trả theo chi phí điều trị thực tế của từng thành viên trong hộ.

Thương tật thân thể vĩnh viễn do dòng diện gây ra. Chi trả theo tỷ lệ thương tật của từng thành viên trong hộ.

Tử vong do dòng điện gây ra. Chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cho từng thành viên trong hộ.

Gói Đồng
Gói bạc
Gói Vàng
Gói Đồng
Thương tật thân thể tạm thời do dòng điện gây ra. Chi trả theo chi phí điều trị thực tế của từng thành viên trong hộ.

Không quá 10 triệu đồng/người. Không giới hạn số người

Thương tật thân thể vĩnh viễn do dòng diện gây ra. Chi trả theo tỷ lệ thương tật của từng thành viên trong hộ.

Tỷ lệ thương tật*10 triệu đồng/người

Tử vong do dòng điện gây ra. Chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cho từng thành viên trong hộ.

10 triệu đồng/người

Gói bạc
Thương tật thân thể tạm thời do dòng điện gây ra. Chi trả theo chi phí điều trị thực tế của từng thành viên trong hộ.

Không quá 20 triệu đồng/người. Không giới hạn số người

Thương tật thân thể vĩnh viễn do dòng diện gây ra. Chi trả theo tỷ lệ thương tật của từng thành viên trong hộ.

Tỷ lệ thương tật*20 triệu đồng/người

Tử vong do dòng điện gây ra. Chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cho từng thành viên trong hộ.

20 triệu đồng/người

Gói Vàng
Thương tật thân thể tạm thời do dòng điện gây ra. Chi trả theo chi phí điều trị thực tế của từng thành viên trong hộ.

Không quá 40 triệu đồng/người. Không giới hạn số người

Thương tật thân thể vĩnh viễn do dòng diện gây ra. Chi trả theo tỷ lệ thương tật của từng thành viên trong hộ.

Tỷ lệ thương tật*40 triệu đồng/người

Tử vong do dòng điện gây ra. Chi trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm cho từng thành viên trong hộ.

40 triệu đồng/người

Thành tiền

Mô tả chi tiết


Phí bảo hiểm

Đăng ký