#

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô

Nhóm sản phẩm Bảo hiểm xe

Nhà cung cấp Bảo hiểm PVI

Việc mua Bảo hiểm TNDS bắt buộc ô tô là trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện của chủ sở hữu phương tiện trước khi tham gia giao thông trên đường. Nếu không tuân theo quy định này, khi CSGT yêu cầu xuất trình bảo hiểm bắt buộc xe ô tô, chủ xe sẽ bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng/lần. Ngoài ra, khi không may xảy ra tai nạn, chủ xe phải tự chi trả toàn bộ chi phí để khắc phục hậu quả mà không được bảo hiểm hỗ trợ. Tham gia bảo hiểm bắt buộc ô tô của PVI ngay để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Trường hợp chủ xe ô tô gây tai nạn, bảo hiểm sẽ thay bạn chi trả cho người bị nạn số tiền lên đến 150 triệu đồng/người/vụ đối với tổn thất về người và 100 triệu đồng/vụ đối với tổn thất về tài sản. Ngoài ra, Bảo hiểm PVI cung cấp thêm các gói bảo hiểm bảo vệ cho lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe với quyền lợi là 10 triệu đồng (gói tiêu chuẩn) hoặc 100 triệu đồng (gói nâng cao) cho bạn lựa chọn, mức phí tăng thêm tương ứng chỉ từ 10.000 - 100.000 đồng/người/năm.

Xem chi tiết
Thông tin quyền lợi

Thiệt hại của nạn nhân dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Thiệt hại về tài sản của nạn nhân do va chạm

Thiệt hại của lái xe, phụ xe, người ngồi trên xe dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Gói bắt buộc
Gói tiêu chuẩn
Gói nâng cao
Gói bắt buộc
Thiệt hại của nạn nhân dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Tối đa 150 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại về tài sản của nạn nhân do va chạm

Tối đa 100 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại của lái xe, phụ xe, người ngồi trên xe dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Không bao gồm

Gói tiêu chuẩn
Thiệt hại của nạn nhân dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Tối đa 150 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại về tài sản của nạn nhân do va chạm

Tối đa 100 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại của lái xe, phụ xe, người ngồi trên xe dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Tối đa 10 triệu đồng/người/vụ

Gói nâng cao
Thiệt hại của nạn nhân dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Tối đa 150 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại về tài sản của nạn nhân do va chạm

Tối đa 100 triệu đồng/người/vụ

Thiệt hại của lái xe, phụ xe, người ngồi trên xe dẫn đến tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

Tối đa 100 triệu đồng/người/vụ

Thành tiền

Mô tả chi tiết


Phí bảo hiểm

Đăng ký